Özet


RA’UF YEKTÂ BEY’E DÂİR BİLİNMEYEN BİRKAÇ BELGE
Ra’uf Yektâ Bey, Türk müziği târîhi içerisinde gerek yaşadığı dönem gerek yaptığı çalışmaları itibariyle önemli bir kişidir. Türk müziği, 19. yüzyılın ikinci yarısında değişim sürecine girmiştir. O döneme kadar icrâ yönüyle ön plana çıkan müzik, teorik çalışmaların da artmasıyla, farklı yönlerden incelenmeye başlamıştır. Bu çalışmaların hız kazanmasında önemli rol oynayan Ra’uf Yektâ Bey, hem kuramsal hem de uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Biyografik bilgilerin hiçbirinde; Ra’uf Yektâ Bey’in Mısır’da bulunan Doğu Müzikleri Araştırmaları Enstitüsü’ne yapmış olduğu resmî başvuru hakkında bilgiye rastlanılamamıştır. Buna rağmen, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan, makalemize konu olan belgeler, Ra’uf Yektâ Bey’in Mısır’daki adı geçen enstitüye başvurusunu göstermektedir. Resmî târîhi 02.12.1926 olan bu belge ile Ra’uf Yektâ Bey’in, adı geçen enstitüye başvurduğu ve bu enstitünün müzik alanından alacağı kişilerde aradığı şartlar açığa çıkmaktadır. Mevcut belgelerin öncesi ve sonrası yazışmaları hakkında, arşivde başka belgelere henüz rastlanılamamıştır. Anılarında, Ra’uf Yektâ Bey 1932 yılında gerçekleştirilmiş olan Şark Mûsikîsi Kongresi’ne katılmış ve Kahire’den çok etkilenmiştir. Bu sebeple, 1932 yılından önce Kahire’ye gitmediğini ve belgede yer alan başvurunun olumlu sonuçlanmadığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Ra’uf Yektâ Bey, Doğu Müzikleri Araştırmaları Enstitüsü, Türk Müziği Târîhi, Şark Mûsıkîsi Kongresi