Özet


KURTUBİ TEFSİRİNDE TASAVVUF
Büyük İslam alimlerinden olan Kurtubî’nin en önemli eseri el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’an adlı tefsiridir. Bu sebeple söz konusu tefsir üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada Kurtubî’nin tasavvufa bakışı tespit etmek üzere kaleme alınmıştır. Bu bağlamda çeşitli tasavvufi terimlere yönelik Kurtubî’nin yaklaşımı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra bazı ayetleri tefsir ederken kimi mutasavvıfların görüşlerine yer verdiği görülmüştür. Bu verilere çalışmada yer verilmiştir. Ve yine bazı mutasavvıfların kimi söylemleri ve yaşam tercihleri üzerine ciddi eleştirileri olan Kurtubî’nin tenkitleri çalışmamızda yansıtılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kurtubî, Tefsir, Tasavvuf.