Özet


USING POPULAR MUSIC AS A MATERIAL FOR WESTERN FLUTE EDUCATION IN TURKEY
Dünya’nın gelişmiş ülkelerinin müzik eğitim sistemlerinin aksine, Türkiye’deki müzik eğitim sistemi ağırlıklı olarak üniversite seviyesinde yoğunlaşmıştır. Bu durum, ülkenin müzik yaşamında çeşitli olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. Bu olumsuzluklardan en belirgin olanı da öğrencilerin tam anlamıyla müzik teorisi ve çalgı eğitimlerine 18 yaşından sonra başlamak zorunda olmalarıdır. Diğer taraftan, Türkiye’de eğitim veren birçok müzik bölümü de müzik atmosferini tamamlayıcı ve geliştirici olan nefesli sazlar, grup dersleri, ustalık sınıfları, senfonik sazlar ve orchestra olanakları gibi unsurlardan yoksun vaziyettedirler. Üniversite müzik eğitiminin temelini oluşturması gereken genel müzik eğitim kademesine baktığımızda da, üniversitelerde verilen klasik müzik eğitiminin temelinin tam anlamıyla verilmediği görülmektedir. Bütün bu sorunların ve sıkıntıların doğrultusunda müzik eğitimcileri, öğrencilerine daha iyi bir eğitim vermek için eğitim süreçlerini ve dolayısıyla etkilerini geliştirecek yeni yaklaşımlar ve yöntemler aramak durumundadırlar. Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin klasik çalgı repertuarlarına ilave olabilecek ve öğrencilerin günlük müzik tüketimlerini ve zevklerini de bu sürecin içine dahil edebilecek alternative bir yaklaşım önerisi geliştirmektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda popular bir müzik parçası seçilmiş ve bu parçanın müziksel ve teknik öğeleri kullanılarak flüt tekniklerini geliştirici çalışmalar yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Flüt, Kültürel Çeşitlilik, Popüler Müzik.