Özet


YENİ MEDYA AKIMLARINA TÜRK İNSANININ UYUM SAĞLAMA SÜRECİ (İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ)
2000’li yıllardan sonra gelişen ve yaygınlaşan internet medyası ve sosyal medya akımları, klasik medyanın yerine geçme eğilimindedir. Amerika’daki birçok gazetenin 2015 yılı itibariyle matbaalarını kapatıp dijital medya yayınlarına geçme kararı bu eğilimi desteklemektedir. Dijital medyanın gelişimi ile birlikte sosyal medya, gelişmiş ülkelerdeki klasik medya yayıncıları için karlı bir platform olmaya başlamıştır. Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde, gerek teknolojiye geçiş sürecinin yavaş olması gerekse de teknolojinin daha yavaş özümsenmesi, halkın bu yeni medya akımlarına uyum sağlamasını zorlaştırmıştır. Bu çalışmada, Türk insanının yeni medya akımlarına uyum sağlama süreci incelenmiştir. Bu amaçla Survey yöntemine dayalı olarak bir anket çalışması yürütülmüş ve anket sonuçları SPSS programında değerlendirilerek istatistiksel açıdan raporlanarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Medya, Dijital medya, Sosyal medya, Türk medyası, Türk insanının medya davranışları