Özet


FIKRA TÜRÜNÜN EĞİTİMDEKİ YERİ VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ KULLANILABİLİRLİĞİ
Edebiyatın kısa, özlü, nükteli ve güldürücü türü olan fıkra; sahip olduğu işlevleriyle Türkçe eğitiminde yararlanılabilecek önemli araçlardandır. Fıkra türü, bu nitelikleri ile eğitimde birçok işlevi aynı anda yerine getiren özelliklere sahiptir. Sözlü kültür geleneğinin aktarıcısı olan fıkraların, Türkçe öğretiminde kaynak metin olarak kullanılabilirliğini tespit etmek amacıyla oluşturulan çalışmada; bu türün sahip olduğu nitelikler ve eğitimdeki işlevi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla oluşturulan çalışmanın birinci bölümünde fıkranın Türk edebiyatı ve kültüründeki yeri hakkında bilgiler verilirken, ikinci bölümde araştırmanın problem sorusu, amacı, yöntemi, sınırlılıkları açıklanmıştır. Araştırmanın son bölümünde ise Türkçe öğretiminde kaynak metin ihtiyacını karşılamak amacıyla fıkraların kullanılabilirliği ve bu edebî türün Türkçe ders kitaplarında kullanım oranı üzerinde durulmuştur. Betimsel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ile oluşturulan çalışma sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak fıkraların Türkçe öğretiminde kaynak metin olarak kullanılması gerektiği görüşüne varılmıştır. Türkçe öğretiminde önemli işlevler üstlenen bu türün Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarına ait ilköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarında bu edebî türün kullanım oranı tespit edilmiştir. Bu inceleme sonunda fıkra türüne ders kitaplarında gerekli önemin verilmediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Fıkra, sözlü kültür geleneği, Türkçe Eğitimi, kaynak metin.