Özet


NAİMA’YA GÖRE DEVLET ADAMLARI ARASINDA MUHALEFET
Bu makalemizde, ilk resmi Osmanlı tarihçisi olan Naima’ya göre dönemin devlet adamlarına dair bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme daha çok bir birlerine olan muhalefetleri şeklinde ortaya çıktı. Çünkü devlet adamları arasında olan muhalefetin, padişahtan en alt tabakaya kadar bütün insanları etkilediği görülmektedir. Sadece etkilemekle kalmamış, zaman zaman büyük olayların dahi ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu olaylar arasında IV. Murad dönemindeki Recep Paşa’nın yaptıkları en akla gelen somut örneklerdir. Diğer yandan Ferhat Paşa ve Koca Sinan Paşa’nın da bir birleri ile olan muhalefeti, devleti nasıl panik haline soktuğu da görülmektedir. Bu makale ile amacımız, Osmanlı Devleti’nin hem teşkilat hem de sosyal ve iktisadi açıdan nasıl zayıfladığına başka bir gözle bakmaktır. Çünkü konu sanıldığından daha önemlidir ve olumlu gelişmeleri de sonlandırmaktadır. Bu makalemizde, ilk resmi Osmanlı tarihçisi olan Naima’ya göre dönemin devlet adamlarına dair bir değerlendirme yaptık. Bu değerlendirme daha çok bir birlerine olan muhalefetleri şeklinde ortaya çıktı. Çünkü devlet adamları arasında olan muhalefetin, padişahtan en alt tabakaya kadar bütün insanları etkilediği görülmektedir. Sadece etkilemekle kalmamış, zaman zaman büyük olayların dahi ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu olaylar arasında IV. Murad dönemindeki Recep Paşa’nın yaptıkları en akla gelen somut örneklerdir. Diğer yandan Ferhat Paşa ve Koca Sinan Paşa’nın da bir birleri ile olan muhalefeti, devleti nasıl panik haline soktuğu da görülmektedir. Bu makale ile amacımız, Osmanlı Devleti’nin hem teşkilat hem de sosyal ve iktisadi açıdan nasıl zayıfladığına başka bir gözle bakmaktır. Çünkü konu sanıldığından daha önemlidir ve olumlu gelişmeleri de sonlandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Naima, Muhalefet, Devlet Adamları, Yeniçeri, İsyan