Özet


EMEVİLER DÖNEMİNE AİT İNGİLİZCE KİTAP, TEZ VE MAKALELER (Bibliyografik Bir Deneme)
Hulefâ-yi Râşidîn döneminden sonra (632-661) Suriye'nin merkezi Dımaşk’ta kurulan İslâm tarihinin bu ilk hanedan-devleti, adını kurucusu Müaviye b. Ebü Süfyân’ın mensup olduğu Benî Ümeyye (Ümeyye oğulları, Emeviler) kabilesinden almıştır. Muaviye ve ondan sonraki iki halife bu kabilenin Süfyânî kolundan, diğer on bir halife ise aynı ailenin Mervânî kolundandır. İslâm tarihinde Emeviler dönemi (41-132/661-750) ayrı bir öneme sahiptir. Emevi Devletinin doksan yıllık hükümranlık döneminde kırk yıl gibi kısa bir zaman içerisinde İslâm toprakları batıda İspanya’ya doğuda ise Endonezya’ya kadar ulaşmıştır. Bu bibliyografya çalışması, 2012 yılında başlanılan Emeviler ve Fetih Politikaları adlı bir projenin hazırlanmasında ulaşabildiğim ve tespit ettiğim dökümanlardan oluşmaktadır. Çalışma, Emeviler üzerine yazıp-çizen araştırmacı, akademisyen ve öğrencilere için hazırlanmıştır. Bibliyografya’da Emeviler Dönemini ele alan sadece İngilizce kitap, tez, makale, kitap bölümü, ansiklopedi maddesi te’lif ve tercümeler yer almaktadır. Çalışmalar, “Yazar İsmine Göre” Soyadı-Adı, kitap, tez ve makaleler şeklinde alfabetik olarak verilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Emeviler, Kitaplar, Makaleler, Tezler, Kitap Bölümleri.