Özet


KONYA SELÇUKLU HALI MOTİFLERİNİN EKSLİBRİSLERDE YORUMLANMASI
Sağlam motifleri ve düğüm tekniği ile günümüzde de varlığını sürdüren geleneksel Türk halısının teknik özellikleri, düzenli ve sürekli gelişmesinin en büyük dayanağı olmuştur. Gördes-Türk düğümü tekniğinin bulunuşu, göçebe bir kavmin daha kalın ve ısıtıcı bir zemin bulmak gereksiniminden doğmuştur. Anadolu Selçuklularının merkezi Konya’da bulunan, renk tonlamaları ve motifleri bakımından oldukça zengin Selçuklu halıları, bu düğüm tekniğinin uygulandığı ilk halılardandır. 13. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar uzanan Türk halı sanatındaki gelişimin önemli örnekleri olan ve günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesinde sergilenen 8 adet Konya Selçuklu halısının en karakteristik özellikleri; geometrik motifleri ve iri kufi yazılı bordürleridir. Bu çalışmada Selçuklu halı motifleri; kitapların iç kapağına yapıştırılan, üzerinde sahiplerinin adlarının ve çeşitli konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu özgün yapıtlar olan ekslibrislerde yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Selçuklu Halı Motifleri, Ekslibris, Ekslibris Tasarımları