Özet


THE REVOLUTIONS OF 1848 AND ITS REFLECTIONS TO MODERN POLITICAL MENTALITY
Büyük ölçüde 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi, 1789 Fransız İhtilali ve 1830 İhtilalleri sonucunda ortaya çıkan liberal, sosyalist ve milliyetçi düşüncelerin tetiklediği ve 1815 Viyana düzenlemeleri ile kurulan otoriter sisteme yönelik bir tepki olarak ortaya çıkan 1848 İhtilalleri, geçmiş düzenlemelerin mevcut koşulları karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkmış olan geniş çaplı bir halk hareketidir. 1848 yılının Şubat ayında Fransa’da patlak veren ihtilal dalgası kısa sürede, aralarında Almanya, İtalya, Avusturya ve Polonya’nın da yer aldığı 50’den fazla ülkeye yayılmıştır. İhtilal hareketleri hiçbir ülkede başarılı olamamıştır. Ancak İhtilal sonucunda daha da güçlü bir şekilde ortaya çıkan düşünceler ve fikir akımları (liberalizm, sosyalizm, milliyetçilik vb. gibi) modern uluslararası politik ortamın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler
İhtilal, Liberalizm, Milliyetçilik, Sosyalizm, Metternich.