Özet


THE BALKANS IN TURKISH HISTORIOGRAPHY: A PRELIMINARY DISCUSSION
Dünya’nın her yerinde, her ülke milliyetçilik akımından sonra kendi milletine uygun bir ‘tarih’ üretmek istemiştir. Unutulan örf, adetler ve destanlar tekrar kullanılmıştır bu millet inşa etme sürecinde. Başka bir seçenek ise tarihindeki bazı acı olayları unutmaya çalışmaktır. Türkiye bunun en güzel örneğidir, Balkan Savaşları’ndan sonra başına gelen tüm acı olayları yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne yansıtmamak için kendi tarih yazımbiliminde yeterince ilgi verilmemiştir. Bu ihmalkarlık belki Türk milletinin yaşadığı tüm zülümlere rağmen başka milletlere karşı kin ve nefret beslememesine yol açmış olsa bile, aynı zamanda boş bırakılan bu alanlar başka millet tarafından kendi çıkarları için çok daha farklı gösterilmiştir. Bunlardan en meşhur örnek ‘soykırım’ olarak kullanılmaya çalışılan 1915 olaylarıdır. Tıpkı Balkan Savaşları’ndaki gibi, 1915 olaylarında da bir çok Türk zülüm ve işkenceye maruz kalıp zorunlu göç ile etnik temizleme gibi geniş çaplı Türk düşmanı haraketlere tabi tutulmuştur. Bunun dışında Anadolu bölgesi ‘Türklerin Anayurdu’ ilan edilirken, Balkan bölgesinin aslında Türk tarihinde çok daha önem taşıdığını da unutmamak lazım. Binlerce yıl Balkanlarda yaşayan farklı Türk budunları, ya başka halklarla karışıp kaybolmuştur ya da daha önce bahsettiğimiz etnik temizleme yöntemlere maruz kalmıştır. Bu acıları unutmak için Balkan Savaşları olsun, 1915 olayları olsun Türkiye’de uzun süre ihmal edilmiştir. Bu araştırma sadece yüzeysel olarak bu konulara daha çok odaklanması gerektiğini vurgulayan çalışmadır.

Anahtar Kelimeler
Millet İnşa Etmek, Türk Tarihi, tarih yazımbilimi, Balkan, 1915 olayları