Özet


URFA ŞER‘İYYE SİCİLLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Şer‘iyye sicilleri, Osmanlı’da kaza kadılarının her türlü davalarda verdikleri kararları ve merkezden gelen emirleri kaydettirdikleri mahkeme kayıtlarıdır. Bu kayıtların bizzat kaza merkezlerinde kaydedilmiş olması, onları yerel tarih araştırmaları açısından son derece önemli bir kaynak haline getirmektedir. Bu sebeple bir kentin Osmanlı dönemindeki sosyal, ekonomik, askerî ve kültürel geçmişini daha iyi anlamak ve değerlendirebilmek için o şehre ait şer‘iyye sicillerine müracaat etmek kaçınılmaz olmaktadır. Urfa’nın Osmanlı dönemi tarihi için mühim bir kaynak olan şer‘iyye sicili defterlerinde, şehrin sosyal dokusuna, eğitimine, ekonomik ve kültürel yapısına dair zengin bir tarihî malumat mevcuttur. Bu çalışmada söz konusu siciller tanıtılarak defterlerin ait olduğu tarihler ve genel durumları hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Urfa, Şer‘iyye Sicili, Kadı Mahkemesi.