Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENMEYE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ OLMAYA İLİŞKİN YAŞAM DENEYİMLERİ
Bu araştırmanın amacı; sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğrenmeye ve sosyal bilgiler öğretmeni olmaya ilişkin yaşam deneyimlerini incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını, İzmir ilinde görev yapmakta olan 64 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde hem küme hem de maksimum çeşitleme yoluna gidilmiştir. Veri toplama aracı olarak öğretmenlerin kendi yaşam deneyimlerine ilişkin anlatı geliştirmelerini sağlayan açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sosyal bilgiler öğretmenlerinin, kendilerinin sosyal bilgiler öğrendikleri sınıfları; öğrencilerin ezberlediklerini anlattıkları, öğretmenlerin öğrencilerin defterlerine önemli yerleri yazdırdığı, öğretmenin dersleri anlattığı ve öğrencilere sorular sorduğu sınıflar olarak hatırladıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sosyal bilgiler öğretmeni olmaya karar verme sürecinde ön deneyimlerinden daha çok tesadüfün öne çıktığı bunda da bu örneklem grubundaki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun aslında tarihçi, coğrafyacı ya da tarih, coğrafya öğretmeni olmak amacıyla üniversite hayatlarında yola çıktıklarının etkili olabileceği görülmüştür. Araştırmanın sonucunda bu bulgular ışığında sosyal bilgiler öğretmeni eğitimcilerine ve sosyal bilgiler öğretmenliği programına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Yaşam Deneyimi, Öğrenme