Özet


TÜRKİYE’DE MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARININ GELİŞİMİ VE SERMAYE PİYASALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi noktasındaki en önemli göstergelerinden biri gelişmiş, olgunlaşmış ve güçlenmiş finansal piyasalardır. Finansal piyasaların gelişmesini sağlamak için hem bireysel yatırımcıların hem de kurumsal yatırımcıların piyasada daha fazla rol almalarının sağlanması gerekmektedir. Türkiye’de henüz gelişme süreci içerisinde bulunan ekonominin ve dolayısıyla finansal piyasaların, daha güçlü hale gelebilmesi için daha fazla tasarruf ve yatırıma, özellikle de kurumsal yatırımlara gereksinim duyulmaktadır. Makalenin ana amacı; menkul kıymet yatırım fonlarının tanım, kapsam, getiri, vade, fayda ve risk açısından incelenerek, güncellenen çalışma üzerinden bireysel yatırımcıların sağlayacağı fayda, getiri ve risk bileşimlerini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Yatırım fonu, fon portföy getirisi, risk kombinasyonu