Özet


YENİ ASUR DÖNEMİ YAZILI KAYNAKLARINDA BİT-BAHİYANİ ARAMİ KRALLIĞI
M.Ö.I.Binyıl başlarında Mezopotamya’ya göçler halinde akan Arami aşiretlerinin, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde küçük devletler veya krallıklar şeklinde yapılandığı görülmektedir.Bu devletlerden birisi de, başkenti Guzana olan Bit-Bahiyani Arami Krallığı’dır. Bit-Bahiyani Krallığı, Anadolu-Suriye sınırında bulunan stratejik konumu ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Coğrafî yakınlığından dolayı bu krallık, Anadolu-Suriye ve Mezopotamya’daki büyük devletlerle siyasî ilişkiler kurmuş ve bu ilişkiler neticesinde, isimleri, Yeni Asur Dönemi yazılı kaynaklarına geçmiştir. M.Ö.I.Binyıl başlarında Mezopotamya’ya göçler halinde akan Arami aşiretlerinin, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde küçük devletler veya krallıklar şeklinde yapılandığı görülmektedir.Bu devletlerden birisi de, başkenti Guzana olan Bit-Bahiyani Arami Krallığı’dır. Bit-Bahiyani Krallığı, Anadolu-Suriye sınırında bulunan stratejik konumu ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Coğrafî yakınlığından dolayı bu krallık, Anadolu-Suriye ve Mezopotamya’daki büyük devletlerle siyasî ilişkiler kurmuş ve bu ilişkiler neticesinde, isimleri, Yeni Asur Dönemi yazılı kaynaklarına geçmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bit-Bahiyani Krallığı, Tel-Halaf, Guzana, Arami, Yeni Asur Dönemi.