Özet


LALE ÇILGINLIĞI’NDAN MORTGAGE KRİZİ’NE SPEKÜLATİF BALONLAR
“Spekülatif balon” terimi, bir varlığın öz değerinden farklı olarak tamamen spekülatif hareketler nedeniyle ilgili varlığın fiyatında ortaya çıkan hızlı artış durumunu tanımlamaktadır. Söz konusu spekülatif balonlar, getiri ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin büyük dalgalanmaların spekülatif arzular için uygun olduğunun düşünülmesi durumunda meydana gelmekte ve böylesi süreç finansal skandallara neden olmaktadır. Halihazırda tarihteki ünlü spekülatif balonlar, günümüzle bağlantılı olabilen çok sayıda desteği sunmaktadırlar. Dolayısıyla, iktisat tarihinde farklı amaçlardan kaynaklanan arzular nedeniyle ortaya çıkan çok sayıda balon söz konusudur. Tarihsel sürece bakıldığında, bir lalenin bile spekülatif faaliyetlerin nedenini oluşturduğu görülebilmektedir. Bu bağlamda ilgili çalışma, tarihsel perspektif kapsamında varlık fiyatlarına ilişkin spekülatif balonları incelemektedir. Spekülatif balonların ne olduğu, bunları ortaya çıkaran mekanizmaların nelerden kaynaklandığı ve finansal – reel piyasalarda nasıl ortaya çıktığını anlayabilmek için Lale Çılgınlığı, Güney Denizi Balonu, Mississippi Balonu, ABD Hisse Senedi ve Gayrimenkul Balonu, Japonya Gayrimenkul Balonu, İsveç Gayrimenkul Balonu, İnternet Balonu ve Mortgage Krizi gibi spekülatif hareketler bu çalışmada incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Varlık Fiyatları, Spekülatif Balonlar, Finansal ve Reel Sektör Krizleri