Özet


ARKEOLOJİK VE YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA ESKİ MEZOPOTAMYA’DA AKREP SEMBOLÜ
Genel olarak bakıldığında, bir topluma ait değer ve sembollerin, aynı zamanda ait oldukları kültürlerin görsel ifadeleri olduğu anlaşılır. Bu görsel ifadeler, söz konusu kültürün kimliği ve o kültürü yaratan toplumların inançları ve sosyal davranışları hakkında bizlere ipuçları sunarlar. Bu bağlamda, tarih boyunca yaşamış ve yaşamakta olan hemen hemen her toplumun, çeşitli bitki, hayvan, nesne veya işaretlere belirli manalar yükleyerek onlara simgesel değerler kazandırmış olduklarını görmekteyiz. Şüphesiz bu durum, Eskiçağ toplumları için de geçerlidir. Özellikle, Eski Mezopotamya kültürlerinde zengin bir hayvan sembolizminin var olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Söz konusu hayvanlar arasında, dikkat çekenlerden birisi de, hiç şüphesiz akreptir. Bu çalışmada, Eski Mezopotamya toplumlarına ait yazılı ve arkeolojik kaynaklardan yola çıkılarak, söz konusu kaynaklarda yer alan akrep sembolünün, ne anlam taşıdığı ve hangi amaçla kullanıldığı sorusuna cevap aranmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eski Mezopotamya, Akrep Sembolü, Tanrıça İšhara, Asur Kraliçesi, Akrep-Adam.