Özet


ARAMİLER
MÖ. 12. yüzyılın ortalarında Arabistan ve Kuzey Suriye çöllerinden hareket eden Aramiler, yaklaşık olarak MÖ. 1150-700 yılları arasında Eski Yakındoğu tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. Fırat nehrinin yukarı ve orta kesimleri boyunca oldukça geniş bir alana yayılan Aramiler, Mezopotamya, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'ya gelerek, kabile devletleri şeklinde, politik ve sosyal olarak örgütlenmeye çalışan yarı göçebe Sami kökenli bir topluluktur. Aramiler'in gerçekleştirmiş oldukları bu göç hareketlerinin sonucunda kurmuş oldukları devletlerin başlıcaları, Bit-Adini, Bit-Zamani, Bit-Bahiyani, Bit-Gabbar, Bit-Agusi olup, bunların yanısıra irili ufaklı pekçok Arami şehri de ortaya çıkmıştır. Asur Devleti, Tevrat, Urartu kaynakları ve özellikle Asur kaynaklarından bilgi sahibi olduğumuz Aramiler ile baş etmekte oldukça zorlanmış ve Aramiler, Asurlular için büyük bir tehlike olmuşlardır.

Anahtar Kelimeler
Arami, Asur, Bit-Zamani, Bit-Adini, Sam'al