Özet


HADİSLER IŞIĞINDA MEDİNE VE ORADA İKAMETİN FAZİLETİ
İslam dininin neşet edip geliştiği iki şehirden birisi olan Medine, İslam tarihi boyunca Müslümanların gönlünde ayrı bir yer edinmiştir. Mekke’deki çileli hayattan sonra Müslümanlar, Medine’ye hicret etmiş, nübüvvetin 10 küsur yıllık süreci bu beldede yaşanmış ve bu süreçte birçok hatıralar yaşanmıştır. Allah Resulü (sav)’nün bu şehre dua etmesi, orada ikamet, sıkıntılarına sabır ve hatta bu şehirde ölen kimsenin büyük mükâfata erişeceğini müjdelemesi, İslam tarihi boyunca Müslümanların ilgisini bu şehre çekmiştir. Çalışmamızda konu hakkındaki rivayetlerin, Medine şehri ve orada ikametin faziletlerini ortaya koyduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Medine, Fazilet, Sabır, İkamet, Ölüm