Özet


TEMETTÜAT DEFTERLERİNE GÖRE TURGUTLU’NUN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU (1844- 1845)
Temettüat Defterleri XIX. yüzyıl Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihinin önemli kaynaklarından biridir. Bu defterler, XIX. yüzyılın ilk yarısında mal-mülk, arazi, hayvan ve vergi mükellefi bütün insanların malvarlıklarını kaydetmek için hazırlanmıştır. Bu bağlamda Turgutlu’ya ait Temettüat Defterleri, bölge halkı, hane sayıları, vergi mükelleflerinin adları, meslekleri ve demografik yapı hakkında ayrıntılı bilgiler sağlamaktadır. Bu çalışmada Turgutlu’nun sosyal ve ekonomik durumu, Turgutlu’ya ait temettüat defterleri esas alınarak değerlendirilmiştir. Temettüat Defterleri XIX. yüzyıl Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihinin önemli kaynaklarından biridir. Bu defterler, XIX. yüzyılın ilk yarısında mal-mülk, arazi, hayvan ve vergi mükellefi bütün insanların malvarlıklarını kaydetmek için hazırlanmıştır. Bu bağlamda Turgutlu’ya ait Temettüat Defterleri, bölge halkı, hane sayıları, vergi mükelleflerinin adları, meslekleri ve demografik yapı hakkında ayrıntılı bilgiler sağlamaktadır. Bu çalışmada Turgutlu’nun sosyal ve ekonomik durumu, Turgutlu’ya ait temettüat defterleri esas alınarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Temettüat, Turgutlu, Hane, Tarım, Hayvancılık, Vergi