Özet


OSMANLI DEVLETİ'NİN SON DÖNEMLERİNDE ESKİŞEHİR HAPİSHANESİ
Bu çalışmada 19.yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı ülkesindeki hapishane ıslahatı çerçevesinde Eskişehir hapishanesinin durumu konu edilmiştir. Dahiliye nezareti hapishaneler müdüriyeti belgeleri başta olmak üzere 1890’lardan 1920 yılı sonlarına kadar yaklaşık 30 yıllık sürede Eskişehir merkez hapishanesi ile ilgili belgeler incelenmiş ayrıca dönemin yerel basınında hapishane ile ilgili çıkan haberlere de yer verilmiştir. Bu süreçte hapishanenin fiziki yapısından başlanarak inşaat ve tamirat süreçleri, barındırdığı mahkum ve tutuklular, suç oranları, görevliler, asayiş ve güvenlik sorunları, sağlık problemleri gibi konularda değerlendirmeler yapılmıştır. Eskişehir yeni hapishaneler yapılması sürecinde öncelik verilen yerlerden birisi olmakla birlikte ülkenin içinde bulunduğu zor şartlar bunun gerçekleşmesini engellemiştir. Öte yandan mevcut binasının harabiyeti ve görevlilerin suistimalleri Eskişehir hapishanesini en çok firar edilen yerlerden birisi yapmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Hapishane, Eskişehir, Mahkum, Suç.