Özet


EVRENSEL BİR TEMA OLARAK DÜŞMÜŞ KADIN: FANTİNE, MARTA EL-BÂNÎ VE YATIK EMİNE
Fransız İhtilali’nin özgürlük ve eşitlik prensibi başta Fransa olmak üzere tüm Batı halkları arasında geniş yankı bulmuş ancak beklentilerin tam aksine oluşan eşitsiz sınıf ve rol dağılımı, toplumun farklı kesimlerinin daha da kötü durumlara düşmesine yol açmıştır. Nitekim 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarında Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya gibi birçok ülkede zor koşullar altında yaşamak için bedenlerini satmak zorunda kalan kadınların sayısı hızla artmaya başlamış buna paralel olarak da dönemin Batı anlatıları bu toplumsal olguya geniş yer ayırmıştır. Osmanlı Devleti ve Arap ülkeleri gibi müslüman toplumlarda asla hoş karşılanmamış ve bu cürümü işleyenler ağır toplumsal cezalara maruz bırakılmıştır. Bununla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren öncelikle gayrı müslim kadınlara atfedilerek işlenen fuhuş teması 20. yüzyılın ortalarına doğru hem Arap hem de Osmanlı edipleri tarafından edebi anlatılara yansıtılan başlıca temalardan biri olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Edebiyat, Evrensel Tema, İmge, Düşmüş Kadın