Özet


BATILILAŞMANIN ANADOLU ÖRNEĞİ: HASAN FEHMİ PAŞA CAMİSİ VE KORUMA ÖNERİLERİ
Sakarya İli Sapanca İlçesi’nin Mahmudiye Köyü’nde yer alan Hasan Fehmi Paşa Camisi, Osmanlı Devleti’nin batılılaşma çabalarının etkisinin en çok hissedildiği ve mimaride bu etkinin son aşamasına yükseldiği bir dönem yapısıdır. Cami, gerek bölge (Sapanca Uzunkum Rahime Sultan Camisi (1894), gerekse dönemin başkent yapılarında (Nuruosmaniye Camisi, Tophane Nusretiye Camisi, Laleli Camisi, Fatih Nakşidil Sultan Türbesi) görülen sanat tarzından uzak değildir. Başkente yakın olmasının avantajlarının etkisiyle döneminin beğeni üslupları olan Barok, Rokoko, Ampir(Neo Klasik), Art Nouveau ve Eklektik sanat uygulamaların bir arada denendiği bir yapıdır. Ancak halen ibadete açık yapının statik sistemi tehlike arzetmekte, süsleme ögeleri ise kısmen zarar görmüş durumdadır. Yapıdaki tahribatlar tesbit edilerek, kurtarma önerileriyle birlikte en kısa sürede restorasyonuna başlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Hasan Fehmi Paşa Camisi, Sapanca, restorasyon