Özet


THE FIGURE OF POSTCOLONIAL WOMEN IN NGUGI WA THIONGO’S PETALS OF BLOOD AND A GRAIN OF WHEAT
Bu çalışmanın amacı, Ngugi Wa Thiongo’nun Petals of Blood (Kan Çiçekleri) ve A Grain of Wheat (Bir Buğday Tanesi) adlı eserlerindeki sömürgecilik sonrası kadın figürlerini incelemektir. Bu iki roman sömürgecilik sonrası Kenya’nın durumunu yansıtmaktadır. Bu çalışmada, bahsedilen romanlardaki kadın figürlerine odaklanılmış ve bu karakterler ırk, sınıf, cinsiyet, sömürgecilik, sömürgecilik sonrası feminizm bağlamında incelenmiştir. Kitapların derinlemesine okuması yapıldıktan sonra, Ngugi’nin, eserlerinde çeşitli kadın figürlerine yer verildiği görülmüştür. Her iki eserde kadınları sömürgeciliğin kurbanı, anne, ezilmiş ve özgürlük savaşçısı gibi çeşitli şekillerde görmekteyiz. Bunların dışında, A Grain of Wheat (Bir Buğday Tanesi) adlı eserde beyaz kadın figüründen ve onların siyah kadınlara karşı tutumundan da bahsedilmiştir. Kısacası, bu çalışma çeşitli kadın figürlerini çeşitli açılardan incelemektedir.

Anahtar Kelimeler
Sömürgecilik, Sömürgecilik Sonrası, Feminizm, Sömürgecilik Sonrası Feminizm, Kadın, Ataerkillik