Özet


TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İMLA KURALLARINI UYGULAMA BECERİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Özet Yazma, her insanda var olan bir ihtiyaç, duygu ve düşüncelerin yazılı olarak ifadesidir. Yazılı olarak ifade edilen duygu ve düşünceler ise imla denilen bir sisteme göre düzenlenir ki bu sistem öğrenciye ilköğretim 1.sınıftan itibaren Türkçe dersi programı çerçevesinde tanıtılmaya ve kazandırılmaya çalışılır. Yükseköğretime kadar devam eden bu süreç, yükseköğretim kurumlarında ise öğretmen yetiştirme programlarında yer alan yazılı anlatım dersleriyle son bulur. Araştırmamızın amacı ise Türkçe öğretmen adaylarının ilköğretim Türkçe dersi çerçevesinde kazandırılmaya çalışılan imla kurallarını üniversite öğrencisi olarak kullanım başarılarını sorgulamaktır. Bu bağlamda araştırmada öğretmen adaylarından farklı uygulamalar kapsamında yazılı metin oluşturmaları istenmiştir. Üç hafta süresince, üç ayrı konu başlığında yazma etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının yazma metinleri incelenerek imla hataları tümdengelim analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yazma Eğitimi, İmla Hataları, Türkçe dersi, öğretim programı