Özet


I VE II. DÖNEM TBMM’DE SİVEREK VE URFA MİLLETVEKİLLERİ İLE FAALİYETLERİ
Son Osmanlı Mebusan Meclisin dağıtılmasından sonra Mustafa Kemal’in yayınladığı tebliğ sonrası yeni Meclisin açılması için seçim çalışmaları başladı. İlan edilen seçim nizamına göre her vilayetten 5 mebus ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi ile Malta’dan sürgünden dönenlerin oluşturduğu Büyük Millet Meclisi, homojen bir yapı olması sebebiyle de önem taşımaktaydı. Meclisin sayısal manasında fikir birliği olmamasına rağmen 166 ile 187 arasında kişi, Meclisin ilk günü toplantıya katıldı. Genel toplamda ise yaklaşık 350 milletvekili ilk Meclisin üyeleri arasında yer aldı. İkinci dönem yani 1923-1927 yılları arasındaki yasama döneminde seçilen milletvekilleri ise yeni Türkiye’nin inşası konusunda önemli vazifeler üstenmişlerdir. Bu dönemde seçilen milletvekillerinin hemen hemen hepsi Mustafa Kemal’in özenle belirlediği kişilerdir. Bu kişilerin Urfa ve Siverek özelinde paradigma ve kişisel dosyalarının yer aldığı portföyler de bu çalışmada yer alacaktır. Bu çalışmada, ayrıca fiili olarak sona ermiş olan Osmanlı Devleti’nin yerine kurulan yeni Türkiye’nin ilk Meclisi konumundaki Büyük Millet Meclis’inde görev yapan Siverek ve Urfa milletvekillerinin genel portföyü ve Meclis’teki faaliyetlerine yer verilecektir. Çalışmanın ana paydası, milletvekili kişisel dosyaları ve Meclis zabıt tutanaklarıdır. Bu tutanaklarda ülke sorunlarına eğilim gösteren Siverek ve Urfa milletvekilleri, öncelikle ülke bağımsızlığını kendilerine amaç edinmişlerdir. Çalışma, 1920-1923 ile 1923-1927 yılları arasındaki Urfa ve Siverek Milletvekillerinin faaliyetlerini kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Seçim, Urfa, Siverek, Meclis, Milletvekili