Abstract


Çeviri Piyasasında Küresel Değişimler ve Çeviri Eğitimine Yansımaları
Bu çalışmanın amacı; bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle birlikte dünyaya yayılan küreselleşme olgusunun çeviri piyasasında yarattığı değişimlere bir ışık tutmak ve bu gelişmelere paralel olarak çizilen yeni çevirmen profili doğrultusunda bu yeniliklerin akademik çeviri eğitimine nasıl yansıdığını Türkiye’deki çeviri bölümlerinin müfredatlarından örneklerle tespit etmektir. Çevirmenlik mesleği, çağın gereksinimleri doğrultusunda yeni bir kimlik kazanmış ve artık “uzman çevirmen” sıfatıyla bu görevi icra eden kişilere karşı yoğun bir talep oluşmuştur. Özellikle yerelleştirme ve medya sektörü ile kamu kurumlarında küreselleşmeyle birlikte çevirmenlerin istihdam edilebileceği yeni sahalar doğmuştur. Çevirinin uygulama sahasında artan bu talebi karşılama görevi de şüphesiz ki eğitim kurumlarına düşmektedir. Bu yeni küresel dünyada gelişen olaylara ve değişimlere kayıtsız kalmaması gereken çeviribilim alanı da piyasanın şartlarına uyum sağlama amacıyla özellikle eğitim çapında birtakım değişim ve yeniliklere ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla, Türkiye’de çeviri eğitimi veren başlıca üniversitelerin yerelleştirme, medya ve kamu sektörüne yönelik dersleri incelenmiştir. Söz konusu derslerin ne yoğunlukta olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Globalization, translation industry, localization, media, translator and interpreter training.