Özet


1950 DÖNEMİ YOZGAT İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANLATILARIYLA OKULDAKİ CEZALAR
Bu çalışmanın amacı bugün yaşarlı 60-70 arasında değişen 1950lerde Yozgat’ta ilkokul okuyan kişilerin anlatılarıyla ilkokul eğitimlerindeki cezaları ortaya çıkarmaktır. Kendi ifadeleri ile anlam bulan, gerek kendilerinin gerekse arkadaşlarının maruz kaldığı cezaları dönemin öğrencilerinin belleğinde nasıl yer edindiği eğitim pratikleri için önemlidir. Özellikle dayak yeme gibi cezaların öne çıktığı ve bu ceza biçiminin daha çok kırsalda yaygın olması eğitimin verildiği yer ile cezalar arasında yakın bir ilişkinin olduğunu ve bu cezaların yoğunluğunun kent merkezinden kırsala doğru arttığını göstermektedir. İlkokullarındaki cezalara özgü daha önce yapılan çalışmalarda öğrencilerin ilkokul eğitimlerini nerede almış oldukları benzer sonuçları vermektedir. Şehir merkezinde ilkokulu okuyanları dayak yeme cezasına maruz kaldıklarını gösteren çok az örnek varken kırsalda bu cezanın hem normal karşılandığı hem de yaygın olduğu görülmektedir. Çalışmanın yöntemi sözlü tarih yöntemidir. 1950li yıllarda Yozgat’ta ilkokul okuyan toplam yirmi iki kişiyle kartopu yöntemi ile ulaşıldı. Bu kişilerle ikisi deneme amaçlı olmak üzere ses kayıt cihazı ile görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşme yapılan kişilerin gerçek isimleri verilmeden anlatılarının özgün halleri korunarak metne dönüştürüldü.

Anahtar Kelimeler
Cezalar, ilkokul, deneyim, dayak, anlatı, Yozgat