Özet


TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE TÜRK BAYRAĞI ALGISI
Devletlerin ve milletlerin egemenlik simgelerinden en önemlisi millî bayraktır. Millî Mücadele yıllarında bayrak için büyük mücadeleler verilmesinden dolayı Türk milleti için Türk bayrağı millî sembollerin başında gelmektedir. Bütün fertleriyle kenetlenen Türk milleti, bu mücadelede Türk bayrağını yeniden yükseltmeyi başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğunun ardından kurulmasından sonra millî bayrağını devam ettirmiştir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devlet anlayışı da bayrağa verilen önemi artırmıştır. Türkiye Cumhuriyetinde bayrağa verilen önem devlet ve millette bayrak hassasiyetini beraberinde getirmiştir. Devlet, Türk bayrağını korumak ve kullanımını kolaylaştırmak için Bayrak kanunları ve nizammaneler çıkarmıştır. Türk Ceza Kanunu’na bayrağa saygısızlık yapan kişiler için yaptırımlar eklemiştir. Türk bayrağına saygısızlık yapanlar bu kanun ve nizamnameler gereği cezalandırılmaktadırlar. Türk kamuoyu da yapılan saldırıları yakından takip etmiş, bunlara büyük tepkiler göstermiştir. Aynı zamanda devleti de bayrağa saygısızlık yapanların kanuni takibini yapması için harekete geçirmiştir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar Türk bayrağı algısı ve bu algıda ne gibi değişiklikler olduğu arşiv vesikaları, devrin gazeteleri gibi ana kaynaklara göre ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Millî Bayrak, Bayrak Algısı, Türkiye Cumhuriyeti