Özet


A SURVEY OF SCHOLARSHIP ON OTTOMAN SLAVERY
İnsanlık tarihinin gerçeklerinden biri olan kölelik değişik coğrafya ve toplumlarda farklı şekil ve uygulamalar ile tezahür etmiştir. Bu makalenin amacı İslam toplumlarında kölelik meselesi üzerine kısa bir giriş ile Osmanlıda kölelik konusunda var olan çalışmaların genel bir değerlendirmesini yapmaktır.

Anahtar Kelimeler
Kölelik, İslam, Osmanlı İmparatorluğu, Tarih Yazımı, Kaynakça.