Özet


OSMANLI VE JAPON MODERNLEŞMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Bu çalışmada Osmanlı Devleti ile Japonya’nın “Batılılaşma” serüvenleri inceleme konusu edilmektedir. İki ülkenin bu serüvenleri arasındaki benzerlikler incelenmekte, başarıları ve başarısızlıkları irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler
Japonya, Osmanlı Devleti, İngiltere, Meiji, Shogun