Özet


ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YAPILANDIRMACI EĞİTİM ANLAYIŞI
Bu çalışmanın amacı eğitim fakültesi son sınıf öğretmen adaylarının yapılandırmacı eğitim anlayışı hakkındaki görüşlerini tespit etmektir. Yapılandırmacı eğitim anlayışı öğretmenin öğretim sürecinde rehber olduğu, öğrencilerin ise yaparak yaşayarak kendilerini ifade ettikleri bir süreçtir. Yapılandırmacı eğitim anlayışı düşünmeyi ve anlamayı ön planda tutmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla son sınıf öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen adaylarından elde edilen veriler kategorik içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının yapılandırmacı eğitim anlayışını tam olarak kavrayamadıkları, yapılandırmacı eğitim anlayışıyla davranışçı eğitim anlayışını karıştırdıkları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının yapılandırmacı eğitimle ilgili uygulamada sorun yaşadıkları görülmüştür. Öğretmen adaylarının Okul Deneyimi ve öğretmenlik Uygulaması derslerinde yaptıkları gözlemlerinde okulda görevli öğretmenlerin yapılandırmacı eğitim anlayışının yerine davranışçı eğitim anlayışıyla ders işledikleri tespit edilmiştir. Yapılandırmacı eğitim anlayışının öğretmen adayları tarafından tam olarak kavranabilmesi için öğretmen eğitiminde uygulamalara daha çok yer vermek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen eğitimi, Türkçe eğitimi, yapılandırmacı, öğretmen adayları