Özet


İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN KÜÇÜK EFENDİSİ: İAŞE NAZIRI KARA KEMAL BEY’İN HAYATI VE FAALİYETLERİ
İttihat ve Terakki Cemiyetinin eski yöneticilerinden olan Ahmet Kemal Bey teşkilatta “Küçük Efendi” ve “Kara Kemal” lakabıyla bilinmiştir. İttihat ve Terakki teşkilatında iki Kemal olduğundan dolayı lakabı Kara Kemal olmuştur. Diğer Kemal ise “Sarı Kemal” olarak bilinen Mustafa Kemal’dir. Teşkilatta Talat Paşa’ya “Büyük Efendi” dendiğinden Kara Kemal’e de “Küçük Efendi” denmiştir. Kara Kemal, İttihat ve Terakki’nin yönetimde olduğu dönemde kısa bir süre İaşe Nazırı olmuştur. 1926 yılında İzmir’de Atatürk’e yapılan suikast girişiminden dolayı bazı İttihatçılarla beraber Kara Kemal de İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmış ve gıyaben idam cezasına çarptırılmıştır. İzmir suikastı ile ilgili pek çok kişi tutuklanırken Kara Kemal yargılama öncesinde kayıplara karışmıştır. Yargılaması devam ederken polis tarafından İstanbul’daki evinde sıkıştırılmış şüpheli bir şekilde intihar etmiştir. Ankara İstiklal Mahkemesi’nde yapılan yargılamalar Kara Kemal’in ölümünden sonra da devam etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kara Kemal, Talat Paşa, Karakol Cemiyeti, İttihat ve Terakki, İaşe Nazırı