Özet


MIZRAK ATAN İSKİT KRALI TASVİRLİ KERKİNİTİS BRONZ ŞEHİR SİKKESİ
Bu çalışmanın konusu şimdiye kadar yanlış ya da eksik biçimde teşhis edilen bu sikke tipini nümismatik ve arkeolojik kanıtların ışığında yeniden teşhis edip değerlendirmektir. Bahse konu sikke tipinin at üzerinde mızrak atan İskit süvari tasvirlerinin yegâne nümismatik eşleşmesi, sikke üzerinde resmedilen pantolonlu süvarinin İskit kralı Ataias'ın kendi tasviri ve bu sikkenin pantolonlu İskit süvari tasvirli iki bronz sikkeden biri olduğu gibi hususlar ortaya konulmuştur. Belirttiğim özellikleri sebebiyle bu sikkenin Türk Eskiçağı=İskit nümismatiği için benzersiz bir öneme sahip bulunduğu açıktır.

Anahtar Kelimeler
Türk Eskiçağı, İskit, Ataias, Kerkinitis, bronz sikke, mızraklı süvari, sadak.