Özet


TELEVİZYON HABERLERİNİN ANLATI YAPISININ OLUŞTURULMASINDA KATEGORİZASYON SÜRECİ
Geleneksel normlar içinde düşünüldüğünde haber, “olaya” ilişkindir ve “olay” olgusundan özgür bir biçimde düşünülmesi çok mümkün değildir. Fakat olayın oturduğu bağlamın ekonomik, siyasal ve ideolojik pratiklerin eklemlendiği toplumsal yapı ve bu yapılanma sürecinde ortaya çıkan iktidar / güç ilişkileri gibi etkenler düşünüldüğünde anlatı yapısının önemi ortaya çıkacaktır. “Biz” ve “onlar”, “yerli” ve “yabancı”, “iyi” ve “kötü” gibi kategoriler olayların oturduğu bağlamlar olarak toplumsal kategoriler meydana getirmekte, haberin anlatı yapısının kurulmaktadırlar. Kategorizasyon süreci de haberin anlatı yapısının kurulması sürecinde “olay” ile “anlam” ilişkisini kuran bir bağlam pratiği olarak iş görmektedir. Çalışma televizyon haberlerinin anlatı yapısının kurulması sürecinde iş gören bir etken olarak kategorize etme pratiğinin nasıl geliştiğini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Televizyon Haberleri, Kategorizasyon, Anlatı Yapısı