Özet


İMPARATOR ZENO DÖNEMİ DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU’NUN İZLEDİĞİ GOT DIŞ POLİTİKASI
İmparator Zeno Dönemi, Doğu Roma İmparatorluğu’nun pek çok sorunla bir arada uğraştığı zorlu zamanlara denk gelmektedir. Bu dönem boyunca İmparatorluk başta yerel isyanlar olmak üzere ekonomik problemler ve yabancı unsurların tehdidi ile uğraşmıştır. Bu yabancı unsurların başında ise Gotlar gelmektedir. Doğu Roma İmparatorluğu değişen konjonktüre göre kendini şekillendirebilen bir İmparatorluktur. Bunun da en iyi yansımalarından biri Zeno döneminde değişkenlik gösteren Got siyaseti olmuştur. Gotlarla Romalılar arasında değişkenlik gösteren bu siyaset kimi zaman İmparatorluğun en önemli unvanını bir Barbara vermek dahi olmuştur. Theodericus, Zeno tarafından başkomutanlık mertebesine getirilmiş, 484 yılında konsül olarak tayin edilmiş ve bizzat İmparator tarafından Flavius Theodericus olarak isim verilmiştir. Barbar Theodericus 30 yaşına geldiğinde Roma’nın önemli ailelerinin kullandığı Flavius adını alarak aynı zamanda Roma’nın önemli soylu ailelerine dâhil oldu. Artık Barbar Theodericus Romalı bir asilzadeydi. Ancak İmparator Zeno ile ilişkileri çok değişkendi. Her ne kadar Roma’dan unvanlar almış olmasına ve İmparatorun hizmetinde gözükmesine rağmen, İmparatorun kendisine olan güvensizliği her fırsatta ortaya çıkmaktaydı. 484 yılında Anadolu’da İsavralı İllus’un çıkardığı isyanı bastırmak üzere Anadolu’ya gönderilmek üzerine hazırlanan Theodericus Anadolu’ya geçtiğinde Bithinya bölgesini biraz geçtikten sonra Nicomedia yakınlarında geri çağrıldı. Zeno, muhtemelen burada Theodericus’un isyana dâhil olacağına dair bir korku taşıyordu. Makalemizdeki temel amaç İmparator Zeno öncesi yapılan anlaşmaları da göz önüne alarak Doğu Roma İmparatorluğu’nun değişen Got siyasetini incelemek; bunun yanında bu değişen siyasetin Gotlar üzerine yansımalarının neler olduğu açığa çıkartılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gotlar, Doğru Roma İmparatorluğu, İmparator Zeno