Özet


ARŞİV BELGELERİNE GÖRE BÜYÜK TAARRUZ
Türkler tarafından Büyük Taarruz olarak adlandırılan ve 26 Ağustos 1922’den 18 Eylül 1922’ye kadar süren Savaş, Türk Milli Mücadelesinin en önemli olaylarından biridir. Türk ordusu bu savaşta Yunan ordusuna karşı çok önemli bir zafer kazanmıştı. Bu zaferle Anadolu’nun bir Türk vatanı olduğu ispatlanmış ve Yeni Türk Devletinin temelleri atılmıştır. Büyük Taarruz, hazırlık, gizlilik ve baskın bakımından en önemli savaşlardan biridir. Bu savaşta, Mustafa Kemal Paşa’nın askeri dehası bir kez daha ispatlanmıştır. Bu çalışmada öncesiyle ve sonrasıyla Büyük Taarruzun askeri süreci devrin arşiv kaynakları merkezinde ele alınacaktır. Çalışma Türk askeri tarihi alanına önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Büyük Taarruz, Milli Mücadele, Türk Ordusu, Yunan Ordusu.