Özet


RUSYA İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE TÜRKMENİSTAN’DA (ZAKASPİY OBLASTINDA) GREGORYEN ERMENİ HIRİSTİYANLARI
Rus İmparatorluğu’nun Hazar ötesinin bir yönetim birimi olan Trans-Hazar (Zakaspiy Oblastı) beş ilden oluşmaktadır: Aşkabat, Krasnovodsk, Merv, Tecen ve Mangışlak. Ancak Türkmen SSC ve Türkmenistan devleti sınırları içinde genel olarak Zakaspiy Oblastı yönetiminden Aşkabat, Krasnovodsk, Merv ve Tecen şehirleri kalmıştır. M.S. 301 yılında, Aziz Gregorios’un önderliği sonucunda III. Tridates, Hıristiyanlığı Ermeni Krallığı’nın resmi dini olarak kabul etmesiyle oluşan Gregoryen Ermeni Hıristiyanların mezkûr Türkmenistan topraklarına genel olarak yerleşmeleri Rusya İmparatorluğu zamanında olduğu kabul edilmektedir. Rusya İmparatorluğu döneminde Türkmenistan’da (Zakaspiy Oblastında) Gregoryen Ermeni Hıristiyanlar adlı bu yazının konusu, Aşkabat, Krasnovodsk, Merv ve Tecen illerinde iskân eden Gregoryen Ermeni Hıristiyanlar ile sınırlı olacaktır. Bu çalışmada, Türkmenistan’ın Rusya İmparatorluğu egemenliği döneminde, Gregoryen Ermeni Hıristiyanlarının tarihi, nüfusu, kiliseleri ve okulları hakkında bilgiler verilmekte, sosyal ve siyasal alandaki faaliyetleri incelenmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türkmen, Zakaspiy Oblastı, Hıristiyanlık, Ermeni, Gregoryen Kilisesi