Özet


KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TÜRK SİNEMASINA YANSIMALARI: ENTELKÖY EFEKÖY’E KARŞI
Bu çalışmada Modernitenin doğaya hükmetme düşüncesini merkeze alan, ilerlemeci uygarlık anlayışına alternatif bir yaşam stratejisine karşılık gelen sürdürülebilirlik anlayışı ve bu anlayışın sinemasal eserlerde nasıl temsil edildiği tartışmaya açılmaktadır. Bu bakışla öncelikle sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkışı ve taşıdığı anlamlar bakımından kuramsal olarak incelenmekte, sürdürülebilirlik felsefesi ve kentsel sürdürülebilirlik kavramları açıklanmaktadır. Çalışmanın inceleme bölümünde ise örneklem olarak belirlenen Entelköy Efeköy’e Karşı filmi sürdürülebilirlik anlayışını belirleyen temel prensipler ve daha özelde de yavaş şehir kriterleri çerçevesinde analiz edilmekte ve filmde sürdürülebilir bir yaşama ilişkin ne tür temsillerin yer aldığı tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilirlik, kentsel sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik ve sinema