Özet


HZ. MUHAMMED’İN TASVİRİNİN/TEMSİLİNİN TOPLUMSAL BAĞLAMLARI: ORTAÇAĞ NAKKAŞLARI VE MODERN DÖNEM SİNEMACILARI
Bazı ülkelerde Hz. Muhammed’in karikatürlerinin yayınlanması ve bazı filmlerde açık tasvirinin yapılması ve bu eylemlerin ifade hürriyetini, basın özgürlüğünü suiistimal derecesinde hiciv ve ironi barındırması Müslüman ülkelerde büyük infiallere sebep olmuştur. Oysaki Müslüman toplumların kültürlerinde, özellikle Ortaçağ nakkaşlarının minyatürlerinde Hz. Muhammed’e dair pek çok tasvirin bulunduğu bir gerçektir. Bu çalışma, böylesi bir tarihi gerçekliğin hangi sosyal şartlara dayandığını, halihazırda özellikle sinema alanında sıkı bir şekilde uygulanmaya çalışılan tasvir yasağının ne ölçüde geçerli mazeretlerinin bulunduğunu ele alacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tasvir Yasağı, Hz. Muhammed, Minyatür, Sinema, Görsel Sanatlar