Özet


BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDAN ANAVATAN’A KATILANA KADAR KIRIKHAN
Kırıkhan, Hatay ilinin kuzeydoğusunda yer alan ilçesidir. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, savaş sırasında imzalan Sykes Picot Anlaşması’na uygun olarak önce İngiltere’nin işgaline uğramış ardından İngiltere bölgeyi Fransa’ya terk etmiştir. Fransa, Adana bölgesine hem silah hem de askerlerini Kırıkhan’dan taşıdığı için bu bölgenin onlar için güvende olması önemliydi. İşgal döneminde, Fransa kendileri için güvenliğini arttırmak ve bölgedeki Türk nüfusunu daha az göstermek amacıyla Kırıkhan’a özellikle Suriye ve Lübnan’dan Ermenileri taşımıştır. Kırıkhan’da yaşayan Türk nüfusu 1921 yılında Ankara Antlaşması’ndan sonra Türkiye’ye Misak-ı Milli ile bağlı kalan Sancak Bölgesi’nin içinde yer almıştır. Sancak Bölgesi’nde özel bir yönetim kurulmasından sonra sancağın üç nahiyesinden biri olarak yönetilen Kırıkhan da o dönemde yine bölge halkının Fransız ve Ermenilerle mücadelesi devam etmiştir. Hatay’da seçimler yapıldıktan sonra meclise altı Türk milletvekili gönderen ilçe 1939 yılında bağlı olduğu Hatay’la birlikte anavatana katılmıştır. Bu makalede Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kırıkhan ilçesinin Anavatan’a katılış süreci incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kırıkhan, Hatay Meselesi, Milli Mücadele.