Özet


ROMANLARIN MARUZ KALDIKLARI DAMGALANMA VE DIŞLANMA MEKANİZMALARI: UŞAK ÖRNEĞİ
Uşak kentinde 2014-2016 yılları arasında yapmış olduğumuz araştırmalarda kentte yaşayan üç ayrı Çingene grubunun varlığına denk geldik. Bu gruplar Rom (Demirci), Lom (Elekçi) ve Abdal gruplarıydı. Makale içinde belirteceğimiz nedenlerle tüm bu grupları Roman olarak ifade ettik. Çalışmamızın merkezinde Uşak’ta yaşayan bu grupların damgalanma ve toplumsal dışlanma mekanizmalarına nasıl maruz kaldıkları, bu gruplara ilişkin sosyal içerme ve entegrasyonun nasıl olabileceği konuları yer almaktadır. Çalışmamızda Goffman’ın damga teorisi, nitel araştırma yöntemleriyle ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Roman, Toplumsal Dışlanma, Sosyal Dahil Edilme, Damgalanma, Uşak