Özet


SAVAŞ CERRAHİSİ TARİHİMİZDEN ÖNEMLİ BİR BELGE: CERRAHİ-İ HARBİYE DAİR MALUMAT ve MÜŞAHEDAT
Bu çalışmayla, savaş cerrahisi kadar Türk Tıp Tarihi için de dikkatlice incelenmesi gereken Cerrahi-İ Harbiye Dair Malumat ve Müşahedat isimli kitap, günümüz Türkçesine çevrilip sadeleştirilerek savaş cerrahisi tarihine yeni bir belge kazandırılması amaçlanmıştır. Dönemin önemli ve tanınmış savaş hekimlerinden Doktor Neşet Osman ve Doktor Mehmed Kemâl tarafından 1915 yılında kaleme alınan kitap, askeri cerrahinin gelişiminde önemli bir yapıtaşıdır. Yazarlar, savaş zamanı görevli oldukları Gümüşsuyu Hastanesinde tedavi ettikleri yaralı askerden 530 tanesine ait tıbbi bilgileri, dönemin tıbbi bilgisi ışığında yorumlayarak ele almıştır. Sistematik bir biçimde sunulan bilgiler belli başlıklar altında toplanmıştır. Daha çok klinik gözlem ve vaka analizi niteliğindeki bilgilere yer verilirken, yaralılara ait röntgen görüntüleri ile hastanenin laboratuvar ve ameliyathanelerine ilişkin görüntülerin yer aldığı fotoğraflar kitabın tarihsel belge niteliğini artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tarih, Savaş, Tıp, Cerrahi.