Özet


II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ FİKİR AKIMLARINDA KADIN VE EVLİLİK TARTIŞMALARI
II. Meşrutiyet Döneminde ülkenin geneline hakim olan geçici özgürlük ortamı, toplumda sorun haline gelen bir çok konunun tartışılmasına da vesile olmuştur. Bu sorunlardan biri de, aile ve toplumda sosyal statüsünü kaybeden, köhneleşmiş geleneklerin kıskacında hayatını idame ettirmeye çalışan kadının sorunudur. II. Meşrutiyet aydınları, toplumun sosyal dokusuna zarar veren bu soruna duyarsız kalmamış, mensubu oldukları fikir akımlarının penceresinden çözüm önerileri getirmeye çalışmışlardır. Bu çalışmada ise dönemin basın mecralarını çoğunlukla meşgul eden, Osmanlı kadınını toplumun gerisine iten nedenler, görücü usulü eş bulmanın sakıncaları, kadının evlilik içindeki konumunun ne olması gerektiği, birden çok kadınla yapılan evliliklerin gerekli olup olmadığı gibi sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler
II. Meşrutiyet Dönemi, Evlilik, Sosyal Yaşam, Osmanlı Kadını.