Özet


MİLLÎ MÜCADELE’DE BARTIN
Millî Mücadele’de Bartın konulu bu makale çalışmasında, 30 Ekim 1918’den sonraki süreçte Bartın ve Zonguldak bölgelerinde cereyan eden önemli hadiseler irdelenmiştir. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ilgili maddeleri gerekçe gösterilerek Anadolu’da işgal altına alınmaya çalışılan bölgelerden biri de Bartın ve Zonguldak yöreleri olmuştur. Bilindiği üzere 20. yüzyılın başlarında kömür, ihtiyaç duyulan en önemli enerji kaynaklarından biriydi. Nitekim Bartın ve Zonguldak bölgelerinin özellikle zengin kömür yataklarına sahip olmasından dolayı İtilaf Devletleri bu bölgeyle yakından ilgilenmişlerdir. Diğer taraftan Millî Mücadele yıllarında oldukça stratejik bir konumda bulunan İstanbul-İnebolu deniz yolu güzergâhı yine Bartın ve Zonguldak sahillerinden geçmekteydi. Dolayısıyla bu deniz yolu güzergâhının sağlıklı bir şekilde işlemesi bir anlamda Bartın ve Zonguldak’ta gelişen olaylara bağlıydı. İstanbul’dan Ankara’ya kara yoluyla asker, subay, silah, cephane ve mühimmat nakliyatı gerçekleştirilemediğinde, bu deniz yolu kullanılıyordu. Bu açıdan bakıldığında söz konusu deniz yolu güzergâhı Millî Mücadele yıllarının en önemli lojistik noktalarından biri konumundaydı. Gerek zengin kömür yataklarına sahip olması gerek İstanbul-İnebolu deniz yolu güvenliğinin sağlanmasında önemli bir noktada bulunması hasebiyle Bartın ve Zonguldak coğrafyalarında meydana gelen gelişmelerin Millî Mücadele’yi kimi zaman doğrudan kimi zaman da dolaylı yönden etkilediği görülmüştür. Bu makale çalışmasında özellikle askerî arşivlerden temin edilen belgeler temelinde Bartın’da, Millî Mücadele yıllarında yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin başta Zonguldak bölgesine olmak üzere Millî Mücadele’nin genel seyrine olan etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Fransa, Millî Mücadele, Bartın, Zonguldak, Cevat Rıfat Bey.