Özet


ÇEVİRMEN BİR SİMÜLATÖR MÜ YOKSA “GERÇEK” BİR YAZAR MI? ÇEVİRMENİN ÇEVİRİ SÜRECİNDEKİ KONUMUNUN VENUTİCİ BAKIŞ AÇISINDAN BİR ANALİZİ
Yerlileştirme ve yabancılaştırma çeviri stratejilerine değinen ilk çeviribilimci Schleiermacher’in görüşlerini ve Romantik akımın çevirinin yabancılaştırılarak aktarılması gerektiğine dair düşünceyi yirminci yüzyıldaki koşullara göre yeniden ele alan Venuti bunları farklı bir potada eriterek çevirinin görünürlüğü ve görünmezliği kavramlarını ortaya atmıştır. Venutiye göre çevirmen kaynak metni erek kültüre adapte ederek aktardığında, bir diğer ifade ile yerlileştirme çeviri stratejisine başvurduğunda görünmez olmayı ancak yabancılaştırma çeviri stratejisine başvurduğunda görünür olmayı tercih etmektedir. Bir diğer ifade ile çevirmenin görünmezliği çevirinin orijinal dilinde yazılmış gibi okunması, görünürlüğü ise çevirinin erek kitle tarafından çeviri olduğu bilinerek okunulması anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, çevirmenin görünür olmayı tercih ederek bir simulatör rolünde çeviri yapmasının mı yoksa görünmez olmayı tercih ederek gerçek bir yazar gibi çeviri yapmasının mı etik olduğu tartışılmış ve çeviribilimsel açıdan en somut araştırma nesnesinin çeviri ürünü olduğu düşünüldüğünde, çevirinin bir bilim dalı olarak olgunlaşmayı sürdürebilmesi ve çeviri metnin de en az kaynak metin kadar orijinal bir metin olduğunu vurgulamak için çevirinin çeviri gibi okunması gerektiği sonucuna varılmıştır. Çalışmada betimleyici yaklaşım uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: Çevirmenin görünürlüğü, çevirmenin görünmezliği, yerlileştirme, yabancılaştrma, Venuti, simulatör.