Özet


TANAH’TA DİN ALGISININ BÜYÜ VE GİZEMLE KESİŞMESİ ÜZERİNE
Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah, büyünün bilinen tüm çeşitlerini yasaklamasına rağmen kutsal metinlerde büyüsel ve gizemli öğelere rastlanmaktadır. Bazı vakalarda, ibadet sırasında kullanılan bazı eşyalarda, bazı ritüellerde gizemli öğelerin varlığı görülmektedir. Dolayısıyla Tanah’ta sunulan din algısı, gizemden tamamen arındırılmamış bir din algısıdır. Mısır’dan çıkıp çölde dolaşan İsrailoğulları’nın yılan sokmasından tedavi olmak için Musa’nın bakırdan yılan yapması, doğacak kuzuların renklerini etkilemek için Yakup’un ağaç dallarını keserek hazırladığı düzenek, başkohenin ibadet sırasında giyeceği kıyafetin rengi, materyali ve yapılış biçimi, eşine sadakatini ispatlaması için kadının acı suyu içme ritüeline tabi tutulması, düşmanlarla savaş sırasında yedi rakamının öne çıkması ve benzeri olgular gizemli uygulamalardan bazılarıdır. Kutsal metinlerde zikredilen gizemli olayların bazılarının daha önceden yasaklanmış olması tuhaftır. Yusuf’un falcılıkla uğraştığı, kral Şaul’ün peygamber Şemuel’in ruhunu çağırtıp ona danışması, geleceği görmek ve gayp bilgisine ermek için Davut’un özel ritüel giysisi olan efod’u kullanması gibi bilgiler bu kabildendir.

Anahtar Kelimeler
Tanah, Yahudilik, Din Algısı, Büyü, Gizem