Özet


SALİH PAŞA HÜKÜMETİ, BASIN VE SİYASİ ÇEVRELERİN HÜKÜMETE YAKLAŞIMI
I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti ile savaşın galibi olan itilaf devletleri arasında yapılacak olan barış antlaşmasının ilk adımı 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi ile atıldı. Osmanlı devleti için son derece ağır hükümler taşıyan bu mütareke, Türk halkı tarafından kabul görmedi ve Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde bir Milli Mücadele hareketi başladı. Bu hareket gittikçe kuvvet kazandı ve zamanla itilaf devletlerinin baskıları altında bulunan İstanbul hükümetlerinden bağımsız bir hal aldı. Bu durum itilaf devletleri tarafından beklenen bir gelişme değildi. Dolayısıyla bu süreçte yönetime gelen İstanbul hükümetleri, itilaf devletlerinin yoğun baskılarına maruz kaldılar. İşte bu hükümetlerden birisi de bu dönemde en kısa süreyle iktidarda kalan Salih Paşa hükümeti oldu. Bu makalede Salih Paşa'nın sadrazamlığa tayin süreci ana çizgileriyle verildikten sonra, kabinenin kuruluşu, hükümetin karşılaştığı dâhili ve harici güçlükler, bu durumun İstanbul ve Anadolu basını ile siyasi çevrelerde nasıl yankılandığı ve ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İstanbul Hükümeti, Anadolu, Milli Mücadele, Kuva-yı Milliye, Salih Paşa.