Özet


SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ’NDE (SSCB) DÜŞÜNCE HAREKETLERİNİN EDEBİ ESERLER ÜZERİNDE ETKİSİ: SSCB’DE ÇEVİRİ SANSÜRÜ
20. yy. başlarında Bolşevik hareketlerinin de etkisi sonucunda Rusya’da Çarlık rejiminin sona ermesiyle birlikte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kurulmuştur. Yeni kurulan SSCB rejimi, Marksist, komünist ve sosyalist düşünce akımlarının etkisiyle yeni bir Sovyet toplumu inşasına girişmiştir. Sovyet rejimi toplumsal inşa sürecinde sanat ve edebiyat eserlerini topluma nüfuz etme aracı olarak kullanmıştır. Sovyet sanat ve edebi eserlerinde resmi ideolojinin oldukça etkili olduğu görülmektedir. Bununla birlikte dünya edebiyatından eserler de SSCB’deki okuyucunun beğenisine sunulmuştur. Ancak dünya edebiyatından Sovyet literatürüne kazandırılan eserlerin üzerinde sansür politikalarının yoğun şekilde işlediği görülmektedir. Bu yazının amacı, betimleyici bir yöntemle SSCB’deki düşünce hareketlerinin sanat ve edebi eserlere nasıl yansıdığını göstermek ve SSCB’ye göre dış dünya olarak anılan Batı edebiyatının Sovyet toplumuna kazandırılması esnasında çeviri hareketliliğinde görülen denetim, baskı ve sansür politikalarını gözler önüne sermektir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Sovyet düşünce hareketleri, Sovyet toplum inşası, Sovyet dil politikaları, Sovyet edebiyatı, Sovyetlerde çeviri hareketliliği, Çeviri ve sansür, Çeviri ve ideoloji.