Özet


KASTAMONU İBN NECCÂR CAMİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
İbn Neccâr Cami, Candaroğulları Beyliği’nin Adil Bey döneminde Dülgeroğlu adıyla şöhret bulan Murat oğlu Hacı Nusret tarafından miladi 1353 yılında yaptırılmış, dönemin ilk camisi olma özelliğine sahiptir. Kastamonu Kalesi’nin güney doğu tarafında İbn NeccârMahallesinin Eligüzel sokağının köşesinde yer almaktadır. Cami harim ve son cemaat mahallinden oluşmaktadır. Cami kare planlı olup tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Harimi örten tek kubbeye köşelerden sade tromplarla geçilmiştir. Son cemaat yerinin zemini taşla döşenmiş olup, üzeri üç küçük kubbe ile örtülmüştür. Caminin en dikkat çekici kısmı ahşap kapısıdır. Ahşaptan çift kanatlı tamamen oyma olan kapı orijinaldir. Cami giriş kapısının her iki tarafında ahşap mahfiller vardır. Tavanında daire şeklinde İhlâs suresi yazılı olan kubbe çevresi ve pencere kenarları kalem işi bitki motifleriyle bezenmiştir. Cami bütün bu özellikleriyle birlikte Anadolu Mimari tarihinde tek kubbeli camilerin ilk örneklerinden bir tanesidir. Kastamonu, İbn Neccar, Cami, Ahşap, Candaroğlu Beyliği Dönemi

Anahtar Kelimeler
Kastamonu, İbn Neccar, Cami, Ahşap, Candaroğlu Beyliği Dönemi