Özet


ANADOLU’DA ROMA’YA BAĞIMLI BİR KRALLIK: KAPPADOKİA (İÖ 64-İS 17)
Anadolu’nun Hellenistik krallıklarından birisi olan Kappadokia, İÖ 190 yılında patlak veren Magnesia Savaşı’nda Seleukoslar kralı III. Antiokhos’un müttefiki olarak Roma’ya karşı savaştı. Bu savaştan sonra Kappadokia Krallığı, Roma ile ilişkilerini iyileştirdi ve Romalıların “dost ve müttefik” (amicus et socius) statüsüne sahip olan devletler arasında yerini aldı. İÖ 64 yılında Romalı devlet adamı ve komutan Pompeius, Roma’nın Anadolu’daki egemenlik politikasının kapsamına bağımlı kralları da dahil etti. Kappadokia’nın kralı da onlardan birisiydi. Bu makalede amacımız Roma’nın bağımlı krallar politikasını ve bağımlı kralların Roma politikasını “Kappadokia Krallığı” özellinde incelemektir.

Anahtar Kelimeler
Kappadokia, Bağımlı Krallıklar, Anadolu, Roma.